PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Trung Tâm An Ninh - Tất Cả Các Thành Viên Khi Tham Gia Game Nên Đọc.
 2. Thông Báo Cảnh báo hiện tượng lừa đảo giả danh NPC trong game
 3. Thông Báo Một số thay đổi máy chủ Đế Vương - MU Chiến Thần nên đọc qua
 4. Thông Báo Chính Sách Luật Chống Phá Giá Vpoint - Mu Chiến Thần
 5. Thông Báo Đua Tốp AlphaTest Máy Chủ Đế Vương Nhận Gcoin
 6. Thông Báo Thông Tin Open Beta máy chủ Đế Vương- Mu Chiến Thần
 7. Thông Báo Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Diễn Ra Trong Game Mu Chiến Thần
 8. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Đế Vương - No WebShop - No Vượt Mức - No Rs Uỷ Thác
 9. Thông Báo Giới hạn reset chính thức máy chủ Đế Vương - Mu Chiến Thần
 10. Thông Báo Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Đế Vương 13h ngày 14/03/2019
 11. Thông Báo Một số thay đổi ae game thủ cần chú ý .
 12. Thông Báo 500 Nhận Gifocde Miễn Phí Chào Mừng Open Máy Chủ Đế Vương
 13. Thông Báo Hướng Dẫn Săn Đồ 380 Cùi và Auto Nhặt
 14. Thông Báo Chuỗi sự kiện Open Beta Máy Chủ Đế Vương
 15. Thông Báo Tổng kết đua top Anphatets máy chủ Đế Vương
 16. Thông Báo Đăng ký lại tài khoản Open Beta máy chủ Đế Vương
 17. Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open Beta máy chủ Đế Vương- Gifcode nạp thẻ đầu tiên
 18. Thông Báo Bảo trì máy chủ Đế Vương từ 19h00-19h05 ngày 18/03/2019
 19. Thông Báo Khung giờ sự kiện Tổ Đội Săn Ngọc và Dungone Đại Chiến Sub 4
 20. Thông Báo Tổng kết đua top 5 ngày cụm máy chủ Đế Vương
 21. Thông Báo Cho rơi Lông Vũ và HHHT ngày 23/3/2019
 22. Thông Báo Tổng kết đua top chủng tộc máy chủ Đế Vương
 23. Thông Báo Tổng kết all máy chủ Đế Vương