PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Trung Tâm An Ninh - Tất Cả Các Thành Viên Khi Tham Gia Game Nên Đọc.
 2. Thông Báo Giới hạn reset chính thức máy chủ Noria - Mu Chiến Thần
 3. Thông Báo Thông Tin Open Beta máy chủ Noria - Mu Chiến Thần
 4. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Noria - No WebShop - No Vượt Mức - No Rs Uỷ Thác
 5. Thông Báo Tổng kết đua top Alphatest máy chủ Noria
 6. Thông Báo Tổng Hợp Thời gian Diễn ra Sự kiện MU Chiến Thần
 7. Thông Báo 500 Nhận Gifocde Miễn Phí Chào Mừng Open Máy Chủ Noria
 8. Thông Báo Khuyến Mãi Nạp Thẻ Open Máy Chủ Noria
 9. Thông Báo Sự cố máy chủ sáng ngày 24/12/2019
 10. Thông Báo Tổng kết đua top 5 ngày máy chủ Noria
 11. Thông Báo Tổng kết top phú hộ máy chủ Noria
 12. Thông Báo Bảo trì máy chủ Noria từ 9h00 -9h10 ngày 31/12/2019
 13. Thông Báo Lùi thời gian đua top chủng tộc máy chủ Noria tới 04/01/2020
 14. Thông Báo Bảo trì máy chủ Noria từ 11h30 -11h40 ngày 04/01/2020
 15. Thông Báo Tổng kết đua top chủng tộc máy chủ Noria
 16. Thông Báo Top Tích Lũy Thẻ Nạp tháng 01/2010
 17. Thông Báo Tổng kết top all máy chủ Noria